Lærernes Pensionistforening

Årligt kontingent kr. 100,-

Lærernes Pensionistforening Kreds 153, er en selvstændig forening med socialt samvær, oplevelser og kulturelle indslag på programmet. Vi er et tilbud til alle medlemmer af Aalborg Lærerforening i fraktion 4 i Aalborg Kommune.

I løbet af et år har vi 5 oplevelses-/kultureftermiddage, som garneres med sang, kaffebord og en snak, en generalforsamling, en halv- og en heldagssommerudflugt og en julefrokost. Deltagerne betaler et beløb i forbindelse med sommerudflugterne og julefrokosten, mens alle øvrige arrangementer er gratis.
Vi opkræver et årligt kontingent, og vi får et tilskud fra Aalborg Lærerforening, som dækker stort set resten af vore udgifter.

Bemærk!

Årets julefrokost afholdes på Skydepavillonen torsdag den 7. december kl. 13.

 

På bestyrelsens vegne
Arne Rønn 
 

Ring til en fra bestyrelsen og hør nærmere.
Indmeldelse sker hos kassereren.

Formand Tove Petersen   98141816
Næstfmd. Jan Ole Mortensen  98318551
Sekr. Birthe Marie Müller  96828283 
Kasserer Mogens Ryberg  98293788 
Tek. koord. Arne Rønn  98141818