Lærernes Pensionistforening

Årligt kontingent kr. 100,-

Lærernes Pensionistforening Kreds 153, er en selvstændig forening med socialt samvær, oplevelser og kulturelle indslag på programmet. Vi er et tilbud til alle medlemmer af Aalborg Lærerforening i fraktion 4 i Aalborg Kommune.

I løbet af et år har vi 5 oplevelses-/kultureftermiddage, som garneres med sang, kaffebord og en snak, en generalforsamling, en halv- og en heldagssommerudflugt og en julefrokost. Deltagerne betaler et beløb i forbindelse med sommerudflugterne og julefrokosten, mens alle øvrige arrangementer er gratis.
Vi opkræver et årligt kontingent, og vi får et tilskud fra Aalborg Lærerforening, som dækker stort set resten af vore udgifter.

På bestyrelsens vegne

Arne Rønn 
 

Ring til en fra bestyrelsen og hør nærmere.
Indmeldelse sker hos kassereren.

Formand Tove Petersen   98141816
Næstfmd. Jan Ole Mortensen  98318551/24826230
Sekr. Birthe Marie Müller  96828283 
Kasserer Doris S. Villumsen  98383840 
Tek. koord. Arne Rønn  61659018