Lærernes Pensionistforening

Lærernes Pensionistforening Kreds 153, er en selvstændig forening med socialt samvær, oplevelser og kulturelle indslag på programmet. Vi er et tilbud til alle medlemmer af Aalborg Lærerforening i fraktion 4 i Aalborg Kommune.

I løbet af et år har vi 5 oplevelses-/kultureftermiddage med sang, kaffebord og snak, en generalforsamling, en halv- og en heldagssommerudflugt og en julefrokost. Deltagerne betaler et beløb i forbindelse med sommerudflugterne og julefrokosten, mens alle øvrige arrangementer er gratis.

Alle medlemmer som er registreret i pensionistfraktionen kan deltage i vores arrangementer. Der opkræves dog et kontingent på 100,- kr. for ægtefælle, som ønsker at deltage i arrangementerne og ikke kan optages som medlem. Medlemsberettigede, som har meldt sig ud, kan ikke optages som "ægtefælle". 

OBS! Kontingentopkrævning for "ægtefæller" kommer senere!

OBS! Rejsemøde vedr. rejsen til Skotland den 23. januar 2020.

På bestyrelsens vegne

Arne Rønn 
 

Ring til en fra bestyrelsen og hør nærmere.
Indmeldelse sker hos kassereren.

Formand Tove Petersen   98141816
Næstfmd. Inger Bolander  53207725
Sekr. Birthe Marie Müller  96828283 
Kasserer Doris S. Villumsen  98383840 
Tek. koord. Arne Rønn  61659018