Ferie uden løn og sygdom i ferien

Løn i ferien – fem uger (og den 6. ferieuge) – optjenes ved ansættelse i kalenderåret før ferieåret, der går fra 1. maj – 30. april. Det vil altså sige, at ferien i indeværende ferieår 2017/18 er optjent ved ansættelse i kalenderåret 2016.
Hotel Frederiksdal

For at få løn i alle fem uger skal du altså have været ansat ved samme arbejdsgiver i optjeningsåret (2016), som du er ansat ved nu.

Såfremt du ikke var ansat ved samme arbejdsgiver i hele 2016 eller har været ledig eller på orlov uden løn, vil du opleve løntræk i forbindelse med ferieåret 2017/18. 

Har du feriegodtgørelse fra et tidligere ansættelsesforhold i 2016, eller har du ret til feriedagpenge fra Lærernes A-kasse, kan dette måske – i hvert fald delvis – opveje lønfradraget. På din lønseddel for maj 2017 bør det fremgå, hvor mange feriedage/ferietimer, med løn, du har optjent ret til. 

Ved kollektiv ferie har du mulighed for, at melde dig ledig og søge om dagpenge fra a-kassen – naturligvis under forudsætning af dagpengeret.

Husk, at du skal melde dig ledig på første dag uden feriedækning. Der kan ikke registreres ledighed med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at dagpenge skal søges på 1. ledighedsdag samt, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du modtager dagpenge, hvorfor du blandt andet ikke må holde ferie i udlandet. 

Har du, på din arbejdsplads, mulighed for at placere ferie individuelt, har du ikke mulighed for at søge dagpenge.

Har du spørgsmål til dagpenge under kollektiv ferielukning kan du kontakte Lærernes a-kasse på 7010 0018.  Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på 9813 6325 eller via mail på 153@dlf.org.

Sygdom i forbindelse med ferie

I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet syg inden ferien eller under ferien.

Sygdom under ferien:

Det er muligt at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter feriens begyndelse. Din ret gælder dog ikke for de fem første feriedage med sygdom, hvis du har optjent ret til 25 feriedage med løn.

Hvis ikke du har optjent ret til 25 feriedage med løn, så har du ret til erstatningsferie forholdsvis tidligere.

Du SKAL kontakte din arbejdsgiver på FØRSTE sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har kontaktet din arbejdsgiver.Inden du går på ferien, bør du undersøge hvordan sygemelding foregår på din arbejdsplads i forbindelse med ferien.

Udover at kontakte din arbejdsgiver, skal du også selv dokumentere din sygdom. Det betyder, at du selv skal indhente en lægeerklæring eller friattest fra 1. sygedag, som du selv skal betale. Du skal huske at melde dig rask, når du ikke er syg længere.

Sygdom inden ferien:

Sygdom inden ferien betyder, at du er blevet syg før arbejdstids begyndelse på din første feriedag, og du har derfor ikke pligt til at påbegynde din ferie.

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom, og afholdelse af ferien på et senere tidspunkt skal derefter aftales med arbejdsgiver.

Hvis du bliver rask, inden din ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig, og dermed afholde den resterende del af din ferie.

 

Med venlig hilsen 

Konsulenterne

 

 

Emner

Målgruppe