To hurtige til kredsstyrelsen; part III

Jan Knærkegaard, næstformand svarer på ”to hurtige” om sit politiske arbejde i kredsstyrelsen
Jan K

Hvad er du optaget af lige nu?

Gennem en årrække har vi set, at flere lærere invalideres af stress som aldrig før. Der er en stor stigning af lærere, som må forlade lærerjobbet og søge om invalidepension. Som udvalgsformand for kredsens arbejdsmiljøudvalg mener jeg, at man ikke skal blive syg af at gå på arbejde. Derfor skal arbejdsmiljøet opprioriteres.  Vi skal have meget mere fokus på, hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel og gode rammer for at løse kerneopgaven er optimale.  Lige for tiden er jeg optaget af, at Aalborg Lærerforening i fællesskab med Skoleforvaltningen får skabt et netværk for arbejdsmiljørepræsentanterne på skoleområdet, så arbejdsmiljøindsatsen bliver styrket til gavn for alle medlemmer. 

Først i oktober har Skoleforvaltningen indgået en partnerskabsaftale med Teach First gældende fra august 2019. Hvad er nu det! Teach First er en organisation, som tilbyder bachelorer eller kandidater til kommuner, som har rekrutteringsproblemer, samtidigt skal de udvalgte bachelorer eller kandidater arbejde i et socialt udsat område. Aalborg har forpligtet sig til at fastansætte 15 personer fra Teach First til en pris af 30.000 kr. pr. styk, samtidigt med at de tager en merit-læreruddannelse.  Jeg mener ikke, at vi har rekrutteringsproblemer i nævneværdigt omfang i Aalborg, når vi har over 200 ledige. Herudover er det forkert at fastansætte folk uden læreruddannelse til at varetage undervisning i folkeskolen. Derfor vil jeg / vi forfølge denne sag i relevante samarbejdsfora i den nærmeste fremtid.   

Hvad brænder du for i dit politiske arbejde?

En mere retfærdig fordeling af de lokale lønmidler. Hvorfor nu det? Jeg har gennem en del år arbejdet med skolernes lokalløn, og kan se en skævvridning i fordelingen af midlerne fra den, der får mindst til den, der får mest, som f.eks. kan variere fra 6.000 kr. til godt 40.000 kr. pr. år. Der er efter min mening behov for en mere jævn fordeling, så eksemplet med 34.000 kr. i forskel mellem to kollegaer, ikke bare skal være vokset til 340.000 kr. på ti år. Derfor tænker jeg, at der snarest skal ses på hele forhåndsaftalen og skolernes lokale lønmidler i forhold til, hvordan de understøtter kerneopgaven.    

Aalborg Lærerforening er en stor kreds i DLF, så det har altid været naturligt for mig, at vi også forsøger at præge den førte politik på landsplan. Den bedste måde er at have direkte adgang til hovedstyrelsen via et hovedstyrelsesmedlem. Efter at Ulla Kock Sørensen har valgt ikke at genopstille til hovedstyrelsesvalget i 2019, har det efter min mening været vigtigt, at vi kunne finde en kandidat fra Aalborg Lærerforening, som ville forsøge at blive valgt ind i den nye Hovedstyrelse. Derfor er det også glædeligt, at Kristoffer Høyrup Sørensen fra kredsstyrelsen har valgt at stille op. Jeg håber, at når vi en gang kommer til selve valget i 2019, at der er mange medlemmer, der vil stemme på Kristoffer, så vi i Aalborg Lærerforening stadigvæk kan have et hovedstyrelsesmedlem tæt på de politiske beslutninger.

Emner

Målgruppe