Vinterferie: Ferie med eller uden løn?

Løn i ferien – fem uger (og den 6. ferieuge) – optjenes ved ansættelse i kalenderåret før ferieåret, der går fra 1. maj – 30. april. Det vil altså sige, at ferien i indeværende ferieår 2018/19 er optjent ved ansættelse i kalenderåret 2017
Hotel Frederiksdal

For at få løn i alle fem uger skal du altså have været ansat ved samme arbejdsgiver i optjeningsåret (2017), som du er ansat ved nu.

Såfremt du ikke var ansat ved samme arbejdsgiver i hele 2017 eller har været ledig eller på orlov uden løn, vil du opleve løntræk i forbindelse med ferieåret 2018/19. 

Har du feriegodtgørelse fra et tidligere ansættelsesforhold i 2017, eller har du ret til feriedagpenge fra Lærernes A-kasse, kan dette måske – i hvert fald delvis – opveje lønfradraget. På din seneste lønseddel bør det fremgå, hvor mange feriedage/ferietimer, med løn, du har tilbage. 

Ved kollektiv ferie har du mulighed for, at melde dig ledig og søge om dagpenge fra a-kassen – naturligvis under forudsætning af dagpengeret.

Husk, at du skal melde dig ledig på første dag uden feriedækning. Der kan ikke registreres ledighed med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at dagpenge skal søges på 1. ledighedsdag samt, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du modtager dagpenge, hvorfor du blandt andet ikke må holde ferie i udlandet. 

Har du, på din arbejdsplads, mulighed for at placere ferie individuelt, har du ikke mulighed for at søge dagpenge.

Har du spørgsmål til dagpenge under kollektiv ferielukning kan du kontakte Lærernes a-kasse på 7010 0018.  Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på 9813 6325 eller via mail på 153@dlf.org.

 

Emner

Målgruppe