Engangsbeløb til tjenestemænd

Der er indgået aftaler om engangsbeløb til tjenestemænd, der fortsætter i ansættelsen efter optjening af 37 års pensionsalder. Optjening af engangsbeløb træder i kraft fra 1. januar 2019, og der optjenes for hvert kvartals tjeneste efter tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder (efter 1. januar 2019)
Alle_126 2013 06 10 DLF 105

Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering.

Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det løntrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet.

Kvartal opgøres som de fire årlige kvartaler: januar-marts, april-juni, juli-september og oktober-december. Der medregnes eventuelt hele måneder, når 37 års pensionsalder er opnået før et kvartals påbegyndelse. Der medregnes ikke måneder ved fratrædelse efter et kvartals afslutning.

Eksempler på optjening af engangsbeløb tjenestemænd:

 Eksempel 1: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019 og fratræder sin stilling den 31. december 2019. Ved beregningen af engangsbeløbet indgår således 3 fulde kvartaler (i alt 9 måneder) samt den ”løse” måned fra det kvartal, hvori tjenestemanden opnåede 37 års pensionsalder, dvs. 1 md for marts måned – i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Eksempel 2: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. april 2019 og fratræder sin stilling den 1. november 2019. Tjenestemanden fratræder således inden udløbet af kvartalet, der løber fra oktober til og med december. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløbet. Kvartalerne april-juni og juli-september indgår ved beregningen af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Eksempel 3: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder 1. august 2018 og fratræder sin stilling 31. juli 2019. Aftalen træder i kraft 1. januar 2019, og tjenestemanden optjener derfor ikke engangsbeløb for perioden fra august til december 2018. Tjenestemanden fratræder sin stilling inden udløbet af kvartalet, der løber fra juli til og med september 2019. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløb. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Spørgsmål kan rettes til konsulent Martin Pihl Vikjær på telefon 60 43 50 52 eller e-mail: mavi@dlf.org

Med venlig hilsen

Aalborg Lærerforening  

Emner

Målgruppe