Åbent brev til Aalborg Byråd

Nedenstående brev er sendt til medlemmer af Aalborg Byråd fra Aalborg Lærerforenings formand
Karsten (1)

Kære byrådsmedlem

Jeg henvender mig igen personligt i sagen omkring Aalborg Kommunes samarbejdsaftale med den private organisation Teach First. Den fik min særlige bevågenhed i efteråret 2018, da Aalborg pludselig annoncerede en samarbejdsaftale. Jeg har fulgt konceptet siden 2016 og besøgt København sammen med daværende skolechef i Aalborg. Derfor har jeg et indgående kendskab til såvel gode som dårlige erfaringer med Teach First. Kalundborg og København har brugt samarbejde i forbindelse med rekrutteringsvanskeligheder. Det behov er ikke påtrængende i Aalborg.

Er nogle ledige mere værd end andre ledige?

Jeg starter med vækkelsen af min forargelse. Aalborg Kommune føler sig pludselig kaldet til at hjælper akademikere ind i lærerjobs foran nydimitterede og ledige lærere. “Så kan ledige lærere fra Aalborg rejse ud i landet og løse ledighedsproblemer der - det vil Aalborg gerne hjælpe med”. Sådan var kommentaren til min reaktion i efteråret. Ikke til mig men til de ansatte på skoleforvaltningen på et personalemøde. Det er altså arrogant over for ledige i Aalborg. Når man presser akademikere ind i lærerjobs, så bliver ledighedskøen i lærerfaget bare større. Vi har 89 ledige folkeskolelærere i Aalborg Kommune, hvoraf de 14 aldrig har været i job. De er nydimitterede fra sidste år. Erfaringer viser, at ledige nydimitterede lærere ofte søger væk fra hvervet, hvis de ikke finder job hurtigt. Det er spild af drømme, kræfter og samfundsmidler. I den nordjyske region har vi ca. 200 ledige lærere. 

Praksis for samarbejdet i Aalborg søger efter min mening også at omgå folkeskoleloven, som jo beskriver et tydeligt uddannelseskrav til lærerjobbet. En lovgivning der blev indskærpet efter ombudsmandens bemærkninger. Den lyder sådan her:

§28: uddannelseskravet er grunduddannelse som lærer

Særlige fravigelser

- §28 stk. 2: man kan fravige kravet ved at ansætte ”lærere med særlige kvalifikationer” til at undervise i enkelte fag – vedkommende får ikke generel undervisningskompetence, men alene undervisningskompetence i det/de fag, som de har særlige kvalifikationer inden for. Ex: En cand.mag i Tysk som underviser i tysk og ikke andet.

- §30c: i helt særlige tilfælde, hvor det er umuligt eller meget vanskeligt at skaffe fornøden arbejdskraft, der opfylder §28, kan kommunalbestyrelsen fravige §28. 

I enkelte situationer har skoler i Aalborg haft svært ved at rekruttere lærere med bestemte linjefag. En ansvarlig og velovervejet skoleleder kontaktede Aalborg Lærerforening for at indgå en aftale om ansættelse af en akademiker. Skolelederen kunne dokumentere, at man havde gjort et oprigtigt forsøg. Sådanne situationer tager vi alvorligt og søger fornuftige rationelle løsninger, som gavner elever, kolleger og ikke mindst den aalborgensiske folkeskole. Skolelederen foreslog selv at lave en ordning, hvor den ansatte forpligtede sig på at tage meritlærereksamen på ordinære vilkår. Intet problem. 

Den aftale, som Aalborg Kommune har indgået med Teach First, er noget helt andet. Teach First kontakter 19 udvalgte skoler, der har almindelige stillinger og masser af ansøgninger, for at presse deres kandidater ind i uddannelsesstillinger, hvor de skal undervise fra første dag uden læreruddannelse. Teach First får faktisk anvist stillingerne fra Skoleforvaltningen. Skoleforvaltningen har udpeget 19 skoler, hvor man mener, at der er behov for at bryde den negative sociale arv - 19 skoler! Teach First slår sig op på to ting: at det er vejen til fremtidige lederstillinger, at de er bedre til at bryde den negative sociale arv end de uddannede og erfarne lærere. Det leder mig hen til min næste bekymring. Signalværdien i hele dette projekt.

Signalværdi til de nyuddannede og de fastansatte

For et år siden havde vi lige kæmpet en vild kamp om OK 18. Lærerne blev igen forbigået i overenskomstforhandlinger om arbejdstid. Tredje overenskomstperiode hvor vi styrer efter en lov. Det er aldrig set før i Danmark, og det er et problem for den danske model og samarbejdet omkring folkeskolen. For lærernes vedkommende landede  OK 18 i et såkaldt periodeprojekt, hvor KL og DLF skulle etablere et styrket samarbejde om folkeskolen. Det kaldes “Ny Start”. Jeg var og er selv fortaler for et fornyet og styrket samarbejde. Vi er godt  igang i Aalborg. Desværre sløres synet på reel vilje til samarbejde, når sådanne aftaler etableres. Det gør ikke Aalborg Lærerforenings og Kommunens arbejde med at etablere Ny Start nemmere. Den hurtige manøvre fra Aalborg Kommune uden involvering af MED-system og faglige organisationer, skaber ikke styrket grobund for tillid og respekt. Mange af vores medlemmer er dybt forarget over dette initiativ, og de mange kommende medlemmer i Lærerstuderendes Landskreds, som netop færdiggører deres 4-årige professionsuddannelse stemmer i - de føler, at Aalborg Kommune forringede deres vilkår for et drømmejob. 

Jeg ved, at der er præsenteret "tal som skal sætte det hele i proportioner". Tal som maner til ro hos politikere. Aftalen med Teach First nævner jo kun ca. 15 stillinger om året. Det kan synes af lidt ud af 1900 lærere i folkeskolen i Aalborg. Jeg kan dog oplyse, at når vi sidste år tog 40 nydimitterede lærere, så er 15 akademiske uddannelsesstillinger om året en stor procentdel af gruppen af nydimitterede. Men dette initiativ skal heller ikke manes til ro. Det skaber uro i systemet og en mistillid til arbejdsgiver, som jo ikke er gavnlig for noget som helst. 

Jeg håber inderligt, at byrådet vil genoverveje denne aftale. Som jeg skrev i min sidste mail til byrådet om sagen, ligger der mange uheldigheder i dette forløb og denne aftale. Jeg er sikker på, at der kan findes løsninger de meget få steder, hvor skoler ikke kan skaffe lærere til de specifikke fag. Aalborg Lærerforening er altid pragmatisk anlagt og søger selvfølgelig konstruktive løsninger til gavn for alle. Jeg tror ikke, at denne aftale er vejen frem for skolevæsenet i Aalborg, der jo rekrutterer fint fra det lokale UCN. Det skal lige nævnes, at UCN Læreruddannelsen i Aalborg ikke ville indgå i et samarbejde med Teach First, da de ikke kunne stå inde for kvaliteten i konceptet.

Der er en snert af konkurrenceforvridning i denne aftale, og det virker dumt at bruge kommunale midler på et uddannelsesforløb, hvor studiet foregår som et fjernstudie i København, når man bare kunne ansætte ledige og nydimitterede lærere.

 

Med venlig hilsen 

Karsten Lynge Simonsen

Formand Aalborg Lærerforening

Emner

Målgruppe