Velkommen til nyt kredsstyrelsesmedlem

Birgitte Kjaer 2
Pænt goddag og velkommen til nyt kredsstyrelsesmedlem. Fra den 1. september 2019 er Birgitte Kjær, lærer og tillidsrepræsentant på Sulsted Skole, indtrådt i Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse. Birgitte blev ved generalforsamlingen i 2018 valgt som 1. suppleant, og i forbindelse med Christian Kramers udtrædelse har Birgitte overtaget pladsen.

Hvad ser du mest frem til i dit arbejde i kredsstyrelsen?

”Jeg ser meget frem til at få et godt kendskab til hvordan kredsstyrelsen her i Aalborg arbejder for gode arbejdsbetingelser og vilkår for alle vores medlemmer. Jeg synes allerede nu, at der siden 2013 er sket mærkbare forbedringer uden dog at mene, vi er i mål. Jeg ser også frem til at arbejde med de øvrige dygtige kredsstyrelsesmedlemmer, jeg er sikker på, jeg får en lærerig periode frem til 1. april 2020.”

 

Hvad brænder du for i dit politiske arbejde?

Jeg har, i kredsstyrelsen, ønsket at komme til at arbejde for Skolepolitisk udvalg. Det har jeg primært ønsket, grundet jeg ærgrer mig over at se de fortsatte besparelser på folkeskolen i Aalborg Kommune. Med al respekt for folkeskolen, så synes jeg smertegrænsen for besparelser for længst er nået. Det er trist når økonomien bremser god skole, for også i Aalborg er der rigtig mange dygtige lærere, der brænder for deres arbejde. Men kan de blive ved med det, hvis arbejdsbetingelserne og vilkår forringes yderligere? Der er udfordringer som inklusion, der er vigtig at arbejde for. Og jeg håber, jeg i mit politiske arbejde kan være med til at præge de fremtidige beslutninger.”

 

Vi byder Birgitte velkommen i kredsstyrelsen og ser frem til samarbejdet

Emner

Målgruppe