Kredsstyrelsen

Aalborg Lærerforening bliver ledet af en kredsstyrelse på ni personer.

På Aalborg Lærerforenings generalforsamling er der hvert andet år valg til kredsstyrelsen. Valg til kredsstyrelsen foregår i lige år, og der vælges en formand, næstformand, syv kredsstyrelsesmedlemmer og tre suppleanter . Valgperioden er 2-årig, og det er muligt at stille op helt frem til selve valghandlingen på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger.
Kredsstyrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Er du interesseret i at vide mere om arbejdet som politisk valgt eller vil du gerne stille op til valg til kredsstyrelsen, så er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Lærerforening på telefon 98 13 63 25 eller på mail 153@dlf.org

Kredsstyrelsens medlemmer for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2018

Karsten Lynge Simonsen

Karsten Lynge Simonsen

Formand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2014

Tlf: 26718121
E-mail: klsi@dlf.org
Jan Knærkegaard

Jan Knærkegaard

Næstformand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2006

Tlf: 51901857
E-mail: jakn@dlf.org
Ulla Koch Sørensen

Ulla Koch Sørensen

Kasserer

Medlem af kredsstyrelsen siden 2012
Ansat ved Løvvangskolen

E-mail: ukso@dlf.org
Jesper Vejergang

Jesper Vejergang

Medlem af kredsstyrelsen siden 2016
Ansat ved Stolpedalsskolen

E-mail: jesper.vejergang@gmail.com
Kristina Terpling

Kristina Terpling

Medlem af kredsstyrelsen siden 2014
Ansat ved Højvangskolen

E-mail: kris5076@hvang.dk
Johnny Nielsen

Johnny Nielsen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2004
Ansat ved Vejgaard Østre Skole

E-mail: jn@vejgaardoestreskole.dk
Janus Østerskov Christiansen

Janus Østerskov Christiansen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2016
Ansat ved Vaarst/Fjellerad Skole

E-mail: a31615927@gmail.com
Tilde Gammelgaard

Tilde Gammelgaard

Medlem af kredsstyrelsen siden 2014
Ansat ved Vejgaard Østre Skole

E-mail: tg@vejgaardoestreskole.dk
Lotte Dahl-Vedel

Lotte Dahl-Vedel

Medlem af kredsstyrelsen siden 2013
Ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

E-mail: lfdv-kultur@aalborg.dk

 

Referater fra kredsstyrelsesmøder