Politik

KS Referater

Kredsstyrelsen holder møde ca 1 gang ugentlig, og der optages beslutningsreferat af møderne.

I boksen ovenfor kan du finde KS referater fra sidste og indeværende skoleår.