Politik

KS Referater

Der optages beslutningsreferat af kredsstyrelsesmøderne. Derudover afholdes der udvalgsmøder. Kredsstyrelsen orienterer fra disse på TR-møderne.

I boksen ovenfor kan du finde KS-referater fra de seneste par år.