To hurtige til kredsstyrelsen – part VI

Lotte Dv
Lotte Dahl-Vedel, talepædagog ved PPR, svarer her på ”to hurtige” om sit arbejde i kredsstyrelsen

Hvad er du optaget af lige nu?

I den seneste tid har der været stor fokus på inklusion – hvad skal der ske på området? I hvilken retningen bevæger det sig, hvor ender vi? Jeg er meget optaget af, hvilken betydning de politiske beslutninger der tages i forbindelse med den nye inklusionsstrategi.

Arbejdet med børnene kræver faglige kompetencer, kvalitet i tilbud og undervisning mv. Det vil kræve en investering i området, en investering der umiddelbart ikke ser ud til at være en parathed til politisk.

Beslutningerne kan få stor betydning for arbejdsmiljøet for de involverede arbejdssteder.

Jeg vil have fortsat fokus på området. Jeg finder det vigtigt, at vi følger arbejdsmiljøet nøje, hvilke problemfelter er der i dagligdagen, hvad lykkedes vi med, hvad sker der med sygefravær etc.

 

Hvad brænder du for i det politiske arbejde?

Jeg finder det særdeles vigtig, at vi har et godt arbejdsmiljø på alle arbejdssteder, da det har stor indflydelse på vores daglige virke uanset, hvor vi er ansat, og hvem vores elever er.

Et godt arbejdsmiljø har også betydning for, hvordan vi oplever faglige tilfredshed, en tilfredshed der også har indflydelse på den kvalitet vi kan yde i vores daglige praksis.

Jeg er optaget af, at bringe vores arbejdsmiljø ind i forvaltningsledelsen og de politiske beslutninger der tages. Jeg sidder som repræsentant i AMU (Afdelings MED for skoler) og i FMU (Forvaltnings MED Udvalg i Skoleforvaltningen), hvor vi bl.a. har set på Klimamålingerne. Det kræver vedholdenhed fra vores side, at løfte målingernes gentagende resultater.

Jeg er optaget af, at vi i Aalborg Lærerforening, til en hver tid, skaber de bedste resultater for vores medlemmer. At vi skaber et fagligt fællesskab, der giver mening, er stærkt og som man gerne vil være en del af. Sammen skaber vi.

Emner

Målgruppe