To hurtige til Kredsstyrelsen - part VII

uks ny
Ulla Koch Sørensen, børnehaveklasseleder og medlem af både hovedstyrelsen og kredsstyrelsen, svarer her på ”to hurtige” om sit politiske arbejde

Hvad er du optaget af lige nu?

”Er vi gearet til fremtiden” er en central og lokal debat vi har igangsat i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Det er en vigtig debat og et spørgsmål man fra tid til anden må stille sig selv i en organisation. Målet med debatten er, at så mange led som muligt tager diskussionen og kommer med bud på hvad der muligvis skal ændres så vi sikrer, at DLF både centralt og lokalt også fremover varetager medlemmernes interesse bedst mulig. Der er kongres i oktober og eventuelle organisatoriske forandringer skal vedtages af kongressen. Vi har igennem en længere periode haft debatten i Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse og et af resultaterne af vores drøftelse blev et forslag om vedtægtsændring vedrørende antallet af kredsstyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen i marts måned. Vi foreslog ændringerne blandt andet for, at være bedre gearet både til nutiden og fremtiden og for bedre at udnytte ressourcerne. Forslaget blev vedtaget og fremadrettet skal der vælges 7 medlemmer til kredsstyrelsen.

Jeg er også lige nu optaget af, at min tid i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse snart er slut. Jeg har været en del af hovedstyrelsen i 12 år og har valgt ikke at genopstille. Jeg vil gerne ud og arbejde som børnehaveklasseleder igen. Derfor er jeg lige nu optaget af hvordan vi i Aalborg Lærerforening sikrer os en repræsentation fra januar 2020. Kristoffer Høyrup Sørensen fra kredsstyrelsen stiller op og vi er i gang med at udarbejde valgmateriale. 

Hvad brænder du for i dit politiske arbejde?

at vi kan gøre en forskel for alle vore medlemsgrupper,

at vi kan skabe positive forandringer på arbejdspladserne

at involvere medlemmerne blandt andet via lyttemøder og skolebesøg

at styrke fællesskabet blandt andet gennem vores faglige, sociale og kulturelle arrangementer

 

Emner

Målgruppe