Sommerferie med eller uden løn?

Hotel Frederiksdal
Sommerferien 2020 står for døren. På grund af overgangen til den nye ferielov er sommeren 2020 helt speciel. Du optjener mindre ferie end sædvanligt i minioptjeningsåret, der er perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. august 2019. Hvis du var ansat i hele minioptjeningsåret, har du optjent 16,64 feriedage, der kan afholdes i miniferieåret fra 1. maj 2020 til og med 30. september 2020.

Der bliver indfrosset 25 feriedage i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020. Fra og med 1. september 2020 går vi alle over til samtidighedsferie.

Det må forventes, at arbejdspladserne holder sommerferielukket som normalt, og at der derfor skal afholdes ferie som (kollektiv) ferielukning som sædvanligt. Arbejdsgiver skal varsle feriens placering med tre måneders varsel. Hvis arbejdsgiver således har varslet (kollektivt) ferielukket på din arbejdsplads, skal du holde det varslede antal feriedage, som forventes at være 15 feriedage.  Hvis du er i tvivl om hvor mange dage der holdes ferie på din arbejdsplads, så kontakt enten din tillidsrepræsentant eller Aalborg Lærerforening.

Hvis du f.eks. er varslet til at holde 15 dages ferie i skolens ferielukningsperiode, overføres der 1,64 feriedage til perioden med samtidighedsferie, der indledes 1. september 2020.

 

Har du ferie nok?

I skemaet kan du se, hvor meget der er optjent. 

Ansættelsestidspunkt

Antal feriedage optjent i perioden 1/1 – 31/8 2019

Optjening af fondsferiedage i perioden 1/9 – 31/12 2019, som kan bruges i sommeren 2020

Feriedage i alt til afholdelse i miniferieåret

1/1 2019

16,64

0

16,64

1/2 2019

14,56

0

14,56

1/3 2019

12,48

0

12,48

1/4 2019

10,40

0

10,40

1/5 2019

8,32

8,32

16,64

1/6 2019

6,24

8,32

14,56

1/7 2019

4,16

8,32

12,48

1/8 2019

2,08

8,32

10,40

1/9 2019

0

8,32

8,32

1/10 2019

0

6,24

6,24

1/11 2019

0

4,16

4,16

1/12 2019

0

2,08

2,08

1/1 2020

0

0

0

1/2 2020

0

0

0

Eksempel:

Du blev ansat den 1. august 2019. Du har optjent 2,08 feriedage med løn fra arbejdsgiver. Hvis du skal holde 15 dages ferie, mangler du 12,92 feriedage med løn. Det betyder, at arbejdsgiver vil trække dig i løn for 12,92 dage i juli 2020. Du har i perioden 1. september til og med 31. december 2019 fået indefrosset 8,32 feriedage i feriefonden. Du kan hæve de 8,32 feriedage og få dem udbetalt. Du afgør selv, om du ønsker at få dem udbetalt. Hvis du ikke får dem udbetalt, udbetales de, når du går på pension, alternativt i løbet af efteråret 2020 jf. ny lovgivning på området i forbindelse med COVID-19. Du bør søge rådgivning i Lærernes A-kasse i forhold til, om du har feriedagpenge til gode, eller om du kan få dagpenge i den periode, hvor du er pålagt ferielukning uden løn.

Feriefondsdage som Ferieforskud

Du kan få feriefondsdage udbetalt som Ferieforskud 2020, hvis du har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 og været i arbejde i perioden 1. september 2019 til og med 31. december 2019.

Du kan tidligst søge 4 uger før din første feriedag. Du kan godt ansøge om Ferieforskud 2020, efter du har afholdt feriedage. Sidste ansøgningsfrist er 31. december 2020. Ansøgning indgives via en digital ansøgning på borger.dk. Du logger ind med NemID på borger.dk.

Du kan læse mere om ferieforskud på borger.dk. Søg efter ’ferieforskud 2020’. 

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål e. lign. til ovenstående.

God sommer

Aalborg Lærerforening

 

 

 

Emner

Målgruppe