Sygdom i forbindelse med sommerferien 2020

Lærerliv_100 2013 06 04 DLF Skole 013
I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet syg inden ferien eller under ferien.

Sygdom inden ferien 

Sygdom inden ferien betyder, at du er blevet syg før arbejdstids begyndelse på din første feriedag, og du har derfor ikke pligt til at påbegynde din ferie.

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom, og afholdelse af ferien på et senere tidspunkt skal derefter aftales med arbejdsgiver.

Hvis du bliver rask, inden din ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig, og dermed afholde den resterende del af din ferie.

 

 

Sygdom under ferien

Det er muligt at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter feriens begyndelse. Din ret gælder dog ikke for de tre første feriedage med sygdom, hvis du har optjent ret til 16,64 feriedage med løn.

Hvis ikke du har optjent ret til 16,64 feriedage med løn, så har du ret til erstatningsferie forholdsvis tidligere. Kontakt Aalborg Lærerforening for konkret rådgivning hvis du bliver syg i din ferie.

Du SKAL kontakte din arbejdsgiver på FØRSTE sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har kontaktet din arbejdsgiver. Inden du går på ferien, bør du undersøge hvordan sygemelding foregår på din arbejdsplads i forbindelse med ferien.

Udover at kontakte din arbejdsgiver, skal du også selv dokumentere din sygdom. Det betyder, at du selv skal indhente en lægeerklæring fra 1. sygedag, som du selv skal betale. Du skal huske at melde dig rask, når du ikke er syg længere.

 

Du er velkommen til at kontakte Aalborg Lærerforening hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

God sommer

Emner

Målgruppe