Nyhedsbrev marts 2020

Corona
Kære medlemmer af Aalborg Lærerforening

Aalborg Lærerforening holder IKKE lukket på grund af Coronavirus/COVID-19, men vi har aflyst alle vores egne arrangementer, foreløbigt til og med den 27. marts 2020. Ligeledes udsættes vores generalforsamling.

I kan fortsat træffe os på telefonen 9813 6325 i vores normale åbningstid og på e-mail 153@dlf.org

Selve kredskontoret er lukket for personligt fremmøde i foreløbigt to uger.

Såfremt du har et møde eller anden aftale med en af kredsens konsulenter eller øvrige ansatte, vil du blive kontaktet af os med henblik på at afklare om mødet skal gennemføres pr. telefon, Skype, FaceTime e. lign. eller flyttes til et senere tidspunkt.

Som situationen er nu, er det ikke at betragte som en feriehindring. Det betyder at alt planlagt ferie, omsorgsdage, seniordage mm bliver gennemført som planlagt. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Aalborg Lærerforenings konsulenter.

Aalborg Lærerforening er enige med i der udmeldinger om, at de offentlige ansatte i videst muligt omfang arbejder hjemmefra. Det vil for mange af vores medlemmer betyde, at der laves opgaver mm. til eleverne, som de skal arbejde med hjemmefra i perioden. Det er op til ledelsen at give anvisninger i forhold til hjemmearbejde, herunder fjernundervisning af elever. Aalborg Lærerforening vil anmode alle vores medlemmer om at medvirke til, at der undervises mest muligt, dog under hensyntagen til lokale forhold, herunder elevernes ressourcer mm.

For ansatte i Aalborg Kommunes Skoleforvaltning, som er omfattet af mobilitetsugerne: Mobilitetsugerne bliver gennemført med de deadlines mm., som tidligere er meldt ud. Dog vil ”ansættelsessamtalerne” med stor sandsynlighed foregå pr. telefon, Skype, FaceTime e. lign.

Med venlig hilsen

Karsten Lynge Simonsen, Aalborg Lærerforening

 

Emner

Målgruppe