Indefrosne feriemidler og modregning i fleksydelse, flekslønstilskud m.m

Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 udgør overgangsåret til den nye ferielov. De feriepenge, du optjener i denne periode, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden. 

Du kan få udbetalt feriemidler for op til 3 ugers ferie senest fra oktober 2020. Feriemidlerne er en del af din opsparing hos Lønmodtagerens Feriemidler.

Udbetalingen bliver beregnet ud fra din lønindkomst i perioden fra den 1. september 2019 til 31. marts 2020. Udbetalingen er derfor afhængig af din lønindkomst for hele perioden.

Du kan endnu ikke se beløbet i selvbetjeningen. Lønmodtagernes Feriemidler arbejder på at udvikle den tekniske løsning, så du let og enkelt kan se og få udbetalt beløbet senest fra oktober 2020. 

 

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil udbetaling af feriemidlerne ikke vil blive modregnet i indkomstoverførsler m.v., herunder også indkomstoverførsler m.v. der er afhængige af ægtefælles eller samlevers indkomstgrundlag. Ved indkomstoverførsler m.v. forstås eksempelvis børnefamilieydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

 

Du kan læse mere om fonden og udbetaling på borger.dk:

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler

Emner

Målgruppe