Pressemeddelelse: Ny lokal arbejdstidsaftale er på plads i Aalborg Kommune

Aa20 Karsten 2
De seneste måneder har Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening samarbejdet om en lokal arbejdstidsaftale. Den aftale er nu underskrevet og snart på vej ud til kommunens cirka 2000 lærere og børnehaveklasseledere.

Aftalen kommer som en forlængelse af den landsdækkende aftale, som landede sidste år, og bygger både på den og den lokalaftale, som Aalborg Kommune og lærerforeningen blev enige om i 2018.

I den nationale arbejdstidsaftale for landets skolelærere bliver der lagt op til, at kommunerne kan lave lokale udgaver, hvis det givet mening med kommunale briller på. Den mulighed har man således grebet i Aalborg.

"Det har været vigtigt for os at tilpasse arbejdstidsaftalen, så den passer bedst muligt til vores skoler her i kommunen. Som aftalen er landet, synes jeg, det er lykkes, og jeg er stolt af, at vi har så stærkt et samarbejde her i kommunen", siger skolerådmand Tina French Nielsen.

Fra A til AA

Den nationale aftale hedder A20, så det lå lige til højrebenet at kalde den Aalborgensiske udgave AA20.

Og den aftale blev onsdag i sidste uge underskrevet af skolerådmand Tina French Nielsen og formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen på rådmandens kontor i Skoleforvaltningen. De to mødtes på grund af verdenssituationen under meget mindre bevågenhed, end de kunne ønske sig, men det gør ikke begejstringen ved aftalen mindre.

"Jeg er rigtig glad for denne aftale, som sætter en tydeligere retning end vores sidste lokalaftale og værdipapir. Den sætter en streg under nødvendigheden af det gode konstruktive og tillidsfulde samarbejde men også den nødvendige faglige og saglige dialog", siger formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen.

Dialog frem for bureaukrati

Målet har været at lave en aftale, som sørger for, at skole- og arbejdsdagen kan planlægges, så det giver mest mening for medarbejderne og størst gevinst for eleverne. Arbejdstidsaftalen er i dag sendt ud til de cirka 2000 lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat i Skoleforvaltningen, og vil blive præsenteret for alle ledere og tillidsrepræsentanter den 22. januar.

"Hele forløbet omkring aftalen og samarbejdet på tværs er unikt, synes jeg. Det er klart, at i en forhandling kan man ikke få alt, som man vil have det, men vi har sammen lavet en aftale, som styrker mulighederne for det professionelle råderum for lærere og børnehaveklasseledere", siger formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen.

 

Blandt det, som har været vigtigt for både Skoleforvaltningen og Aalborg Lærerforening, er at gøre det lettere for lærerne at balancere registrering, forberedelse og undervisning. Denne balance mener også skolechef i Aalborg Kommune, Mads Rune Jørgensen, at man har fundet:

"Vi har lavet en aftale, der giver gode forudsætninger for en kvalificeret undervisning til vores elever. Samtidig giver den alle lærere en tryghed for, vi har et skolevæsen, der tager hensyn og balancerer deres dagligdag. Aftalen sætter en tydelig ramme, hvor der er plads til at udvikle sin faglighed. Jeg synes, man kan se, at vi vil dialog og samarbejde men også tryghed for den enkelte", siger skolechefen.

Med den nye lokalaftale, som træder i kraft 1.august 2021, mener Skoleforvaltningen og Aalborg Lærerforening, at der vil være endnu mere rum til både at være ét samlet skolevæsen og stadig have mulighed for, at hver enkelt skole kan give deres medarbejdere og elever den skoledag, som passer bedst til deres skole.

Kontakt

For citater
Formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen, 26718121
Skolechef Mads Rune Jørgensen, 93520049

Emner

Målgruppe