Valg til kredsformand, næstformand samt kredsstyrelse

På Aalborg Lærerforenings generalforsamling den 31. marts 2022, skal der vælges kredsformand, næstformand, fem øvrige kredsstyrelsesmedlemmer samt suppleanter til kredsstyrelsen. Nedenstående har tilkendegivet at de er kandidater ifm. generalforsamlingen.

Kandidater til kredsformand:

Karsten Lynge Simonsen, genopstiller. Se Karstens valgoplæg her

 

Kandidater til næstformand:

Jesper Vejergang, Stolpedalsskolen, stiller op. Se Jespers valgoplæg her. 

 

Kandidater til kredsstyrelsen:

Birgitte Kjær, Sulsted Skole, genopstiller.

Johnny Nielsen, Vejgaard Østre Skole, genopstiller. Se Johnnys valgoplæg her.

Jonas Guldbæk, Gl. Lindholm Skole, stiller op. Se Jonas' valgoplæg her. 

Kristoffer Høyrup Sørensen, Vestbjerg Skole, genopstiller. Se Kristoffers valgoplæg her

Lotte Dahl Vedel, PPR, genopstiller. Se Lottes valgoplæg her

Ulla Koch Sørensen, Nr. Uttrup Skole, genopstiller. Se Ullas valgoplæg her.

 

Kandidater til suppleant/kongresdelegeret:

Anne Esbensen Freundlich, Gl. Lindholm Skole, genopstiller.

Kristina Terpling, Højvangskolen, genopstiller.

Malte Brøndum, Skansevejens skole, genopstiller.

Michael Thomsen, Kollegievejens Skole, genopstiller.

 

 

 

Emner

Målgruppe