Få AA20 forklaret på tre minutter

Aa20 Karsten 2
januar 2021 indgik Aalborg Lærerforening en ny lokal arbejdstidsaftale med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. Den hedder ”AA20” (udtales Dobbelt-A-20) og trådte i kraft pr. 1. august 2021

Aftalen bygger videre på et godt samarbejde med skoleforvaltningen, men det er også en aftale, som nu giver lærerne og børnehaveklasselederne nogle mere præcise rettigheder, som ikke kommer med den nationale A20-aftale.

I denne video har vi sat fokus på nogle centrale rettigheder i aftalen, som du som minimum bør kende.  

Link til video:  https://vimeo.com/586721552 

Du kan læse mere i selve aftalen eller drøfte den med din tillidsrepræsentant. 

Link til aftalen  

Opfølgning på aftalen 

I den kommende periode vil Aalborg Lærerforening og Skoleforvaltningen have en særlig opmærksomhed på, hvordan AA20 implementeres lokalt. Skolechef Mads Rune Jørgensen og Aalborg Lærerforenings formand Karsten Lynge Simonsen besøger ni skoler for at være nysgerrige på, hvordan der arbejdes med aftalen. Det input vil vi naturligvis arbejde videre med i den fortsatte implementering af aftalen. Det er en aftale, som giver rettigheder og sætter retning, men som også rummer mulighederne for lokale løsninger. Senere på året har vi en fælles opfølgning på aftalen og efterfølgende fællesmøder mellem lederne og tillidsrepræsentanterne for at drøfte centrale elementer af aftalen. I Aalborg Lærerforening vil vi naturligvis sætte fokus på aftalen i de kommende møder med tillidsrepræsentanterne, for at hjælpe hinanden med at få mest mulig værdi ud af aftalen og skabe lokale forbedringer inden for aftalens muligheder.  

Det er vigtigt at understrege, at forbedringer på området med at regulere, prioritere, fordele, og justere i lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid bliver en kontinuerlig proces, som det har været i mange år. 

 

Har du spørgsmål e. lign. til AA20, så kontakt Aalborg Lærerforening eller tag fat i din tillidsrepræsentant.

Emner

Målgruppe