Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov.

Kontakt Aalborg Lærerforenings konsulenter for at få hjælp til at planlægge orloven, både i forhold barsel på løn, barsel på dagpenge og eventuel ferieafvikling efter barsel.