KS Referater

Der optages beslutningsreferat af kredsstyrelsesmøderne. Derudover afholdes der udvalgsmøder. Kredsstyrelsen orienterer fra disse på TR-møderne.

Kredsstyrelsesreferaterne findes desuden på DLF-InSite, hvor medlemmer har adgang.