Faglig klub

Som medlem af Aalborg Lærerforening er du også medlem af Faglig Klub på din arbejdsplads.

Faglig klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Danmarks Lærerforening, og som ikke er ledere.

Her drøftes alle relevante emner, som tillidsrepræsentanten har med at gøre på medlemmernes vegne – dog ikke personsager.

Hver faglig klub har en forretningsorden, som i det væsentlige skal følge Aalborg Lærerforenings vejledende forretningsorden for faglige klubber.

Læs mere om faglig klub her og se et forslag til en forretningsorden