Lærernes Seniorklub

Lærernes Seniorklub, Kreds 153, er en selvstændig klub med socialt samvær, oplevelser og kulturelle indslag på programmet. Vi er et tilbud til alle medlemmer af Aalborg Lærerforening i fraktion 4 i Aalborg Kommune.

I løbet af et år har vi 5 oplevelses-/kultureftermiddage med sang, kaffebord og snak, en generalforsamling, en halv- og en heldagsudflugt og en julefrokost. Deltagerne betaler et beløb i forbindelse med udflugterne og julefrokosten, mens alle øvrige arrangementer er gratis.

Alle medlemmer som er registreret i pensionistfraktionen kan deltage i vores arrangementer. Der opkræves dog et kontingent på 100,- kr. for ægtefælle, som ønsker at deltage i arrangementerne og ikke kan optages som medlem. Medlemsberettigede, som har meldt sig ud, kan ikke optages som "ægtefælle". 

Ved at klikke på linket Kontingent/Indbetalinger til højre kan du se hvordan du indbetaler enten til vores konto eller via MobilePay.

Tilmelding generelt:

Tilmeldingsfrist ved hvert arrangement efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du ikke er optaget, modtager du besked senest 3 dage før arrangementet.

På seniorudvalgets vegne

Per F. Johnsen  

Ring til en fra seniorudvalget og hør nærmere.
Indmeldelse sker hos kassereren.

Formand Doris S. Villumsen   98383840 - dorisvillumsen@gmail.com
Næstfmd. Flemming Østergaard  20923308 - flemmingos@gmail.com
Sekr. Pia Krogh  28933193 - piakrogh474@gmail.com
Kasserer Inger Bolander  53207725 - inger@bolanders.dk
Tek. koord. Per F. Johnsen  61334210 - perjohnsen@stofanet.dk
Menigt medlem Birte Johnsen  31425710 - birtejohnsen@gmail.com
Menigt medlem Jytte Nielsen  22166578 - jyttenielsen56@gmail.com
Lærernes Seniorklub

Generelle oplysninger vedr. tilmeldinger

Tirsdag den 24. januar kl. 14.30 på Trekanten - møde vedr. rejse til Amalfi. Ingen tilmelding.

Læs mere her om rejsen til Amalfikysten den 20. - 27. september 2023. 

Mandag den 27. februar kl. 14.30 på Trekanten - Generalforsamling. Tilmelding fra den 01.02 - 20.02 kl. 12.00.  

Tirsdag den 14. marts - Babettes Gæstebud Kl. 14.30.

Tilmelding fra den 28.02 - 07.03 kl. 12.00.

Torsdag den 13. april - "Humor i musikken" ved Anders Errboe og Jan Svarre kl. 14.30.

Tilmelding fra den 15.03 - 06.04 kl. 12.00.

Tirsdag den 9. maj - Bliv meget klogere på REGAN Vest kl. 14.30.

Tilmelding fra den 14.04 - 02.05 kl. 12.00.

Onsdag den 14. juni Heldagsudflugt til Mariagerfjord-området. Seneste tilmelding/betaling er den 31. maj kl. 12.

Halvdagsudflugt er planlagt til efter sommerferien. Mere herom senere.

Referat generalforsamling 2023

Referat generalforsamling 2022

Kontingent/

Indbetaling 

Medlemsfordele

Vejviser til vores nye mødested - Trekanten

Seniorkursus

Vedtægter