Kredsstyrelsen

Aalborg Lærerforening bliver ledet af en kredsstyrelse på syv personer.

På Aalborg Lærerforenings generalforsamling er der hvert andet år valg til kredsstyrelsen. Valg til kredsstyrelsen foregår i lige år, og der vælges en formand, næstformand, fem kredsstyrelsesmedlemmer og fem suppleanter. Valgperioden er 2-årig, og det er muligt at stille op helt frem til selve valghandlingen på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger.
Kredsstyrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Er du interesseret i at vide mere om arbejdet som politisk valgt eller vil du gerne stille op til valg til kredsstyrelsen, så er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Lærerforening på telefon 98 13 63 25 eller på mail 153@dlf.org

Kredsstyrelsens medlemmer for perioden 9.september 2020 til 31. marts 2022:

Karsten Lynge Simonsen

Karsten Lynge Simonsen

Formand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2014

Tlf: 26718121
E-mail: klsi@dlf.org
Jan Knærkegaard

Jan Knærkegaard

Næstformand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2006

Tlf: 51901857
E-mail: jakn@dlf.org
Ulla Koch Sørensen

Ulla Koch Sørensen

Kasserer

Medlem af kredsstyrelsen siden 2012
Ansat ved Vester Mariendal Skole

E-mail: ukso@dlf.org
Kristoffer Høyrup Sørensen

Kristoffer Høyrup Sørensen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2018
Ansat ved Vestbjerg Skole

E-mail: krhs@dlf.org
Birgitte Kjær

Birgitte Kjær

Medlem af kredsstyrelsen siden 2019
Ansat ved Sulsted Skole

E-mail: birgittekjaer5@hotmail.com
Johnny Nielsen

Johnny Nielsen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2004
Ansat ved Vejgaard Østre Skole

E-mail: john0636@voes.dk
Lotte Dahl-Vedel

Lotte Dahl-Vedel

Medlem af kredsstyrelsen siden 2013
Ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

E-mail: lfdv-skole@aalborg.dk

Suppleanter & kongresdelegerede 

Kristina Terpling

Kristina Terpling

1. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: kris5076@hvang.dk
Michael Thomsen

Michael Thomsen

2. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: michael.thomsen51@gmail.com
Malte Brøndum

Malte Brøndum

3. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: mm@skansenet.dk
Tilde Gammelgaard

Tilde Gammelgaard

4. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: tild0230@voes.dk
Anne Freundlich

Anne Freundlich

5. suppleant

E-mail: akfreundlich@gmail.com