Kredsstyrelsen

Aalborg Lærerforening bliver ledet af en kredsstyrelse på syv personer.

På Aalborg Lærerforenings generalforsamling er der hvert andet år valg til kredsstyrelsen. Valg til kredsstyrelsen foregår i lige år, og der vælges en formand, næstformand, fem kredsstyrelsesmedlemmer og fem suppleanter. Valgperioden er 2-årig, og det er muligt at stille op helt frem til selve valghandlingen på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger.
Kredsstyrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Er du interesseret i at vide mere om arbejdet som politisk valgt eller vil du gerne stille op til valg til kredsstyrelsen, så er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Lærerforening på telefon 98 13 63 25 eller på mail 153@dlf.org

Kredsstyrelsens medlemmer for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026:

Karsten Lynge Simonsen

Karsten Lynge Simonsen

Formand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2014

Tlf: 26718121
E-mail: klsi@dlf.org
Jesper Lindtofte Vejergang

Jesper Lindtofte Vejergang

Næstformand

Medlem af kredsstyrelsen siden 2022

Tlf: 27647920
E-mail: jlve@dlf.org
Ulla Koch Sørensen

Ulla Koch Sørensen

Kasserer

Medlem af kredsstyrelsen siden 2012
Ansat ved Nr. Uttrup Skole

E-mail: ukso@dlf.org
Kristoffer Høyrup Sørensen

Kristoffer Høyrup Sørensen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2018
Ansat ved Vestbjerg Skole

E-mail: krhs@dlf.org
Jonas Guldbæk

Jonas Guldbæk

Medlem af kredsstyrelsen siden 2022
Ansat ved Gl. Lindholm Skole

E-mail: jona971v@glind.dk
Johnny Nielsen

Johnny Nielsen

Medlem af kredsstyrelsen siden 2004
Ansat ved Vejgaard Østre Skole

E-mail: john0636@voes.dk
Lotte Dahl-Vedel

Lotte Dahl-Vedel

Medlem af kredsstyrelsen siden 2013
Ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

E-mail: lfdv-skole@aalborg.dk

Suppleanter & kongresdelegerede 

Kristina Terpling

Kristina Terpling

1. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: kris5076@hvang.dk
Birgitte Kjær

Birgitte Kjær

2. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: birgittekjaer5@hotmail.com
Heidi Jansson

Heidi Jansson

3. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: hjan-skole@aalborg.dk
Tilde Gammelgaard

Tilde Gammelgaard

4. suppleant & kongresdelegeret

E-mail: tild0230@voes.dk
Anne Freundlich

Anne Freundlich

5. suppleant

E-mail: akfreundlich@gmail.com